محل تبلیغات شما

سيلاب بي معني (Nonsense Syllable Test= NST) هستند. اين چهار سيلاب در كنار يكديگر، طيفي از ويژگي هاي اكوستيك گفتار را دربرمي گيرند مثل: جايگاه هاي توليد مختلف، تك واژهاي سايشي با انرژي بيشتر در فركانس بالا، واكدارهاي پرانرژي كم فركانس، و زمان شروع.

صداسازي‌هاي (VOT) مختلف در كنار يك ميانگين گيري خارجي (كه شروع آن بوسيله دستگاه ثبت پاسخ  سمعک زیمنس هوشمند برانگيخته كليد مي خورد) همراه با ارائه صدا گفتار انجام مي شود. محرك گفتاري بصورت فضاي باز (Sound Field) و در سطح شدت 64dBSPL (در گوش) و با فواصل بين محرك ها (ISI) تقريبا 2 ثانيه اي (1910ms) ارائه مي شود. ثبت ALR توسط آرايش الكترود 31 كاناله و با زمان آناليز بيش از 140ms (زمان پيش تحريك = 100ms) و با ميان گذر 0.15 to 100Hz انجام مي شود.

ميانگين هايي كه در آنها احتمال پلك زدن وجود دارد حذف مي كنند. با وجود آنكه ALR را با تكنيك چندكاناله ثبت كرده اند، اكثرا فقط نتايج مربوط به جايگاه الكترود خط وسط (Fz , Cz) را گزارش مي كنند‏، زيرا بيشترين دامنه در اين جايگاه جمجمه اي بدست مي آيد. حين ارزيابي ALR افراد يك فيلم را به انتخاب خودشان تماشا مي كنند و از آنها خواسته مي شود كه محرك صوتي را ناديده بگيرند.

شواهد محكمي وجود دارد مبني بر اينكه محرك هاي تونال و اصوات گفتاري ساختگي مي توانند ALR هاي تكرارپذير ايجاد نمايند. نتيجه آنكه‏، بامحرك صداي گفتار طبيعي نيز مي توان ALR پايا بدست آورد (P2, N1, P1 ). پايايي آزمون – بازآزمون بين افراد بالا است و نتيجه آزمون براي هر فرد با آزمون هاي مكرر پايدار بوده است. شكل موج ALR بصورت تابعي از نوع محرك گفتار تغيير مي كند. بدين معني كه صداهاي گفتاري با ويژگي هاي اكوستيك متفاوت، شكل موج هاي ALR مختلفي را بدست مي دهند‏، تفاوت ها عبارتند از: نهفتگي هاي كوتاه تر و بلندتر موج ها (مثلا N345 يا P413) و دامنه هاي كوچكتر و بزرگتر براي يك موج منفي يا مثبت خاص (مثل N130 يا P217). هم چنين هنگامي كه اصوات گفتاري طبيعي از جنبه هاي اكوستيك مختلف تغيير مي كنند (مثلا دو صداي سايشي با جايگاه هاي توليد مختلف‏ يا دو بي واك انسدادي با زمان شروع صدا سازي متفاوت)، يافته هاي كاملا پايا را مي توان از نتايج ALR استخراج نمود (مثل الگوهاي عصبي). تحقيقات قبلي نشان داده اند كه ALR برانگيخته شده توسط اصوات گفتاري واكدار ساختگي (P217 و N130) داراي دامنه بزرگتري از موج هاي برانگيخته توسط اصوات گفتاري بي واك ساختگي است. همين الگو پاسخ در مورد اصوات گفتار طبيعي نيز مشاهده مي شود. با آگاهي از وجود پايداري ALR با محرك گفتار طبيعي و آگاهي از حساسيت آن نسبت به تغيير ويژگي هاي اكوستيگ گفتار مي توان طرح هاي تحقيقاتي را در زمينه كاربردهاي باليني بالقوه ALR براي مستندسازي فرايندهاي شنيداري در جمعيت هاي مختلف بيماران (شامل كودكان با سمعك و كاشت حون) پيش بيني نمود.


کلینیک شنوایی سنجی

تاثیر سمعک بر شنوایی افراد دارای کم شنوایی

سمعک چیست و کاربرد آن در افراد کم شنوا

تنظیم سمعک و کاربرد آن برای افرادکم شنوا

مي ,alr ,گفتار ,گفتاري ,كه ,محرك ,مي شود ,اصوات گفتاري ,گفتار طبيعي ,و با ,مي كنند ,توسط اصوات گفتاري ,سمعک زیمنس هوشمند

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
سایت دبیران و فعالان آمورشی اردبیل اینجا هرچی بخوای هست بیتوته وب ارم فرش آموزش طراحی دکوراسیون ساختمان تخفیف دنیای کارتون وآهنگ دکتر تاج بخش تخفیف جدید ترین وبلاگ امیر تتلو در سال 2020