محل تبلیغات شما

بنابراين پاسخ بدست آمده براي هر شرايط بر مبناي 12000 محرك بود. ارائه روتين تعداد برابري از تكرار تحريك در هر شرايط منطقي است، زيرا پاسخ تك گوشي جمع شده) (موج دو گوشي پيش بيني شده) وموج دو گوشي واقعي، با تعداد برابري از تكرار تحريك بدست آمده اند. Furst و همكاران 1985 مجموعه هايي (متناوب) را به صورت تكراري (25 بار) درآميختند كه از ارائه 256 كليك در هر كدام از سه شرايط تشكيل مي شد، تا اينكه پاسخ براي هر شرايط براي 6400 محرك، معدل گيري مي شد.

اين روش درآميختن براي ارائه محرك به منظور توزيع برابر تغييرات در وضعيت فرد يا EEG هنگام تست به كار گرفته شد.

 

تنظيمات :

مورد استفاده ترين تنظيم ميان گذر در مطالعات تداخل دو گوشي 1، 10، 20 يا 30 HZ تا حداقل 3000Hz است. تنظيم اندكي محدودتر 100 يا 150 تا 3000 هرتز هم به كار گرفته شده است.

آناليز تركيب طيفي موج ناشي از تفاوت دو گوشي، ارزيابي نشده است، اما مي تواند اطلاعات عملي در اختيار بگذارد. اگر دخالت فركانسي پايين قابل توجه در اين جزء وجود داشته باشد، احتمال كاهش دامنه اين جزء با ينگ توام با نقطه قطع بالاگذر بالاتر وجود دارد. شايد اين امر دليل وجود بي ثبات، BI حتي در شرايط ارزيابي ايده آل باشد. در حقيقت درهر صورت، Fowler و Broadard (1988)، اجزاء BI بزرگتر  و قابل اعتمادتري را با تنظيم بالاگذر، 150 هرتز در مقابل 30Hz گزارش كردند.

 

آرايش الكترودي:

الكترود inverting در ثبت ABR براي محرك تك گوشي، معمولا روي ماستوئيد يا لوبول همسو با گوش مورد تحريك قرار مي گيرد.

مكان الكترود Inverting عامل مهمي در ارزيابي BI با ABR است و نمي توان آن جدیدترین سمعک را دلبخواهي انتخاب كرد. امواج اوليه (II و III) در ABR هايي كه با الكترود inverting روي لوبول يا ماستوئيد همسو با تحريك قرار مي گيرند، ممكن است خارج از فاز باشند.

موج I، با ارايش الكترودي Inverting كه گوش ديگرسوي تحريك را درگير مي كند، مشاهده نمي شود، و دامنه موج V كه با آرايش الكترودي دگرسويي ثبت مي شود، دو سوم موجي است كه با آرايش الكترودي همان سويي ثبت مي شود. تفاوتهاي زمان نهفتگي موج V، بين آرايش هاي الكترودي همان سويي و دگرسويي، ممكن است رخ دهند. از آنجا كه ABR ثبت شده با تحريك دو گوشي شامل هر دو موج مربوط به آرايش هاي الكترودي مرسوم مي باشد، با الكترود روي گوش همانسويي تحريك و امواج آرايش الكترودي دگرسويي (كه بواقع براي گوش ديگر آرايش همان سويي محسوب مي شود) يك افزايش دوگوشي در حدود 67 درصد در دامنه موج V، است. علاوه بر اين محققين متفاوت به صورت مستقل مزيت دو گوشي در حد 60 تا 75 درصد گزارش كرده اند.

در مورد جايگذاري الكترود Inv در ABR توام با تحريك دو گوش، قانوني وجود ندارد. Ainslie و Boston (1980) گزارش كردند كه پاسخ هاي تحريك شده دو گوشي، هنگاميكه با الكترودهاي راست در مقابل الكترودهاي چپ ثبت مي شدند، مشابه بودند.

برخي  محققين، پيشنهاد كردند كه الكترود غيرجمجمه اي noncephalic كه اساسا خنثي است ودر تحريك يك گوشي و دوگوشي برابر است، ترجيح بيشتري نسبت به ماستوئيد دارد. مكان هايي كه براي اين الكترود در مطالعات ABR مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از: برجستگي حنجره اي، inion، پشت گردن.

اين كار خيلي مورد تاكيد و توصيه قرار گرفته است زيرا الكترود Inv را غيرفعال نگاه مي دارد. و ضمنا آلودگي ناشي از PAM (عضله پشت گوشي) را در تشخيص BI كاهش مي دهد. يك گزارش جديد، پيشنهاد مي كند كه توزيع دامنه موج BI براساس عملكرد امكان الكترود non Inverting تغيير ميكند.


کلینیک شنوایی سنجی

تاثیر سمعک بر شنوایی افراد دارای کم شنوایی

سمعک چیست و کاربرد آن در افراد کم شنوا

تنظیم سمعک و کاربرد آن برای افرادکم شنوا

مي ,كه ,تحريك ,الكترود ,موج ,گوشي ,دو گوشي ,آرايش الكترودي ,ثبت مي ,همان سويي ,دامنه موج ,آرايش الكترودي دگرسويي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
دو سوته خرید کن تحویل بگیر janblaghy.ir بزمان چت|پژمان چت|دلگان چت|ایرانشهر چت|بم چت|لاشار چت|قصرقند چت طلا کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد اینجا همه چی هست مامان و بابا و بچه‌ها درد و دلای شخصی موسسه حقوقی نوباوران خرید انواع ورق استیل خشدار وبلاگ جامع فیزیک