محل تبلیغات شما

بهرحال، وجود تداخل دو گوشي در ABR مورد مناقشه است، تفاضل موج اشتقاقي (summed monaural) از موج دو گوشي واقعي، مي‌بايست اگر تفاوتي بين اين دو نباشد اساساً يك خط صاف ايجاد كند كه اين خط صاف همان ولتاژ صفر به ازاي زمان خواهد بود.

تفاوتهاي بين داده‌هاي دو گوشي اشتقاقي يا پيش‌بيني شده و داده‌هاي دو گوشي واقعي شامل دامنة موج V كوچكتر و زمان نهفتگي كمتر در موج دو گوشي واقعي نسبت به موج دو گوشي پيش‌بيني شده مي‌باشد. همانگونه كه در شكل 7-6 مشاهده مي‌كنيد، اين فرآيند تفاضلي معمولاً به يك خط صاف منتهي نمي‌شود. بلكه در عوض، موج ديگري با جزئي كه از نظر مقدار زمان نهفتگي در محدودة موج V قرار دارد، توليد مي‌شود كه موج BD ناميده مي‌شود (Binaural Difference) گفته مي‌شود، اين جزء (BD)، بازتاب دهندة تداخل دو گوشي است.

موج BD معمولاً از دو قلة مثبت P2 , P1 و دو قلة منفي N1 , N2  در نمایندگی سمعک سونیک محدودة 4 تا 6 ميلي‌ثانيه تشكيل شده است، كه فاصلة آن با موج V، 1 ميلي ثانيه است.

قلة بزرگتر (منفي) معمولاً با زمان نهفتگي اندكي بيشتر از موج V، ثبت مي‌شود. دامنة قلة BD، خيلي اندك است، معمولاً بيشتر از 10 تا 20 درصد دامنة موج V نيست. (يعني 0.25 تا 0.05 ميكروولت). تداخل دو گوشي، براي سه موج اول ABR، (III , II , I) مشاهده نمي‌شود، شاهد اين ادعا، خط صاف در منطقة اولية موج BD است.

موج BD، علاقة بيشتري را نسبت به آناليز سادة امواج دو گوشي و يك گوشي، برانگيخته است، زيرا به نظر مي‌رسد كه شاهد كلينيكي براي تداخل دو گوشي باشد كه فعاليت انتخابي نرون‌هاي ساقة مغز را در تحريك دو گوشي، منعكس مي‌كند. هدف غائي اين مطالعات، توسعة يك شاخص الكتروفيزيولوژيك براي بررسي فرآيندهاي (دو گوشي)، نظير لوكاليزاسيون، لتراليزاسيون، و fusion است. يك مزيت اضافي كلينيكي در اين روش مي‌تواند ارائه اطلاعات دقيق در مورد خاستگاه برخي پاتولوژيهاي معين CNS باشد.

برخلاف اين گزارش‌هاي جامع در حمايت از BD به عنوان يك يافتة ABR ويژه، گزارش‌هاي كلينيكي ديگري نيز وجود دارند كه بيان مي‌كنند، كه تداخل دو گوشي در بهترين حالت، خيلي اندك است. اين اطلاعات بيان مي‌كنند كه BD اغلب حتي در افراد طبيعي، ثبت نمي‌شود. حتي هنگاميكه وجود دارد، ممكن است ناشي از عوامل مغشوش كننده در ثبت ABR باشد، عواملي نظير، تغييرات اندازه‌گيري آرام در امواج يك گوشي و دو گوشي، عبور انرژي آكوستيكي(Crossove) در سطوح شدتي بالا، تفاوتهاي سهوي در سطح شدت موثر براي تحريك يك گوشي در مقابل دو گوشي، يا غير قرينگي خيلي اندك در سطح ساقة مغز براي راست و چپ.

 


کلینیک شنوایی سنجی

تاثیر سمعک بر شنوایی افراد دارای کم شنوایی

سمعک چیست و کاربرد آن در افراد کم شنوا

تنظیم سمعک و کاربرد آن برای افرادکم شنوا

موج ,گوشي ,كه ,يك ,bd ,گوشي، ,دو گوشي ,تداخل دو ,خط صاف ,دو گوشي، ,موج v

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
هزینه های درمان باسکول ، لودسل ، ویفیدر بلت فیدر طراحی سایت اصفهان | سارین وب بهترین سایت بلاگ فروشگاه دورفون تخفیف دونی مشاوره روانشناسی، خانواده، تحصیلی و نظام وظیفه بهترین سایت triptravel خرید اینترنتی قطعات بلدوزر D155