محل تبلیغات شما

Gorga و همكاران، آستانه‌هاي ABR و رفتاري را براي محرك تن‌برست 2000 هرتز، (با زمان خيز/ افت 0.5 ميلي‌ثانيه) با ديرش از 1 تا 2/5 ميلي ثانيه برآورد كردند. آنها نشان دادند كه ديرش محرك، به آستانة ABR در افراد با شنوايي طبيعي و افراد با اختلال شنوايي تاثير نمي‌گذارد، در حاليكه آستانه‌هاي رفتاري، كاهش يافتند (بهتر شدند).

آستانه‌هاي رفتاري به ازاي هر de Cade از زمان، در افراد نرمال 10 تا 12 دسي‌بل بهتر شدند. افراد مبتلا به اختلال شنوايي حسي عصبي تغيير كمتري را در آستانه‌هاي رفتاري توام با افزايش ديرش محرك، نشان دادند (5 دسي‌بل بازار هر decade از زمان). يافته‌هاي اين مطالعه، با داده‌هاي سايكو فيزيكي در مورد يكپارچگي زمان، تطابق داشتند.

در مطالعة ديگر در مورد ديرش كليك در ABR كه در افراد طبيعي باتری سمعک ویدکس انجام شد، Boyd , Beattie (1984) زمان نهفتگي موج I و موج III و موج V را در ديرش‌هاي 25، 50، 100 و 400 , 200، ميكروثانيه، آناليز كردند. آنها تفاوت در زمان نهفتگي از 25 تا 100 ميكروثانيه ملاحظه نكردند، اما زمان نهفتگي با افزايش ديرش از 100 تا 200 ميكروثانيه، در حدود 1/0 ميلي ثانيه افزايش يافت و با افزايش ديرش از 100 تا 400 ميكروثانيه زمان نهفتگي 0.20 ميلي ثانيه افزايش يافت. قابل توجه اينكه فاصلة بين محرك در نرخ سيگنال كليك/ثانيه 10.1 تقريباً 100 ميلي ثانيه بود و زمان ريكاوري كافي وجود داشت. محرك با ديرش طولاني‌تر، (200 تا 400 ميكروثانيه) انرژي طيفي كمتري در اطراف 4700 هرتز داشت كه ممكن است به تفاوت‌هاي زمان نهفتگي جزئي برگردد. ديرش محرك و دامنة طيف به صورت سيستماتيك با هم ارتباط دارند. اگرچه كليك طيف وسيعي دارد، در فركانسهاي معيني، انرژي كاهش يافته‌اي وجود دارد. همانطور كه Gorga و (1989) Thoronton اشاره مي‌كنند، اين نقاط انرژي كاهش يافته (يا صفرها) در فركانسهايي برابر با مضارب صحيح 1 تقسيم به ديرش رخ مي‌دهند. مثلاً در يك كليك 100 ميكروثانيه‌اي انرژي كاهش يافته، هر 10000 هرتز رخ مي‌دهد و براي كليك 200 ميلي‌ثانيه‌اي، انرژي كاهش يافته هر 5000 هرتز رخ مي‌دهد. (1984) Body , Beatlie دريافتند كه تاثيرات زمان نهفتگي كه به صورت بارز وابسته به ديرش هستند، حتي اگر اندك، با ديگر عوامل محرك، تركيب خواهند شد. ديرش 100 ميكروثانيه، توصيه گرديد زيرا در ديرش‌هاي كوتاهتر، شدت محرك براساس dBHL كاهش يافت (تا 13 dB در 25 ميكروثانيه) بنابراين ماكزيمم شدت موثر در ارزيابي كلينيكي كاهش مي‌يابد.


کلینیک شنوایی سنجی

تاثیر سمعک بر شنوایی افراد دارای کم شنوایی

سمعک چیست و کاربرد آن در افراد کم شنوا

تنظیم سمعک و کاربرد آن برای افرادکم شنوا

ديرش ,زمان ,كاهش ,نهفتگي ,كه ,انرژي ,زمان نهفتگي ,ميلي ثانيه ,انرژي كاهش ,افزايش ديرش ,با افزايش ,ميلي ثانيه افزايش

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
remap doctor عشق یکطرفه جدیدترین مدل مبل راحتی ،قیمت مبل راحتی اطلاعات تخصصی سازه های جهان فروشگاه اینترنتی قطعات دامپتراک HD785 ارزان سرا تخفیف دونی اجناس فوق العاده filmdlirani دانلود بازی های جدید کامپیوتری